Yazı Boyutu : Yazıyı Küçült Yazuyu Büyüt
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
SGK GENELGE YAYIMLADI. İLLER BANKASI PAYLARI, SGK' CA HACZEDİLEMİYECEK
12 Ocak 2011 Çarşamba 14:57


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.01/13
Konu : İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile 6/1/2011
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlardan
olan borçları
GENELGE
2011/2
5/4/2010 tarihli ve 2010/46 sayılı Genelge ile 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve
Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 5951 sayılı
Kanunun 12 nci maddesi ile değiştirilen 7 nci maddesi uyarınca il özel idareleri, büyükşehir
belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların tahakkuk etmiş ve ödenmemiş
borçlarının, bu idareler adına her ay genel bütçe ve vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden
ayrılacak paylarından ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü veya İller
Bankasından kesinti yapılmak suretiyle tahsiline ilişkin yürütülecek işlemler açıklanmıştır.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile
belediyeler ve bağlı kuruluşların tahakkuk etmiş ve ödenmemiş borçlarının tahsilini teminen
yürütülecek olan icra takip işlemleri ile ilgili anılan Genelgenin 8 inci maddesinin iptali için,
Kurumumuz aleyhine T.C. Danıştay Sekizinci Dairesinde 2010/5103 Esas No ile açılan
davada verilen 12/10/2010 tarihli yürütmeyi durdurma kararında;
“…. dava konusu Genelge maddesi ile 5779 sayılı Yasa ile öngörülen gelirlere yönelik
olarak 6183 sayılı Yasa kapsamında başlatılan hacizlerin devam edeceği yönünde yapılan
düzenlemenin 5779 sayılı Yasada düzenlenen kurallara ve bu Yasanın amacına aykırı olduğu
açıktır.
Öte yandan, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşların 5779 sayılı Yasadan
kaynaklanmayan başka gelirleri de mevcut olduğundan, bu gelirlere yönelik olarak 6183
sayılı Yasaya göre takip edilen alacaklar açısından 5779 sayılı Yasadaki kuralların
işletilemeyeceği tereddütsüzdür. Kaldı ki; dava konusu Genelge maddesi 5779 sayılı Yasadan
kaynaklı gelirlere yönelik belirlemeyi içerdiğinden, davalı idarenin bu Yasa kapsamında
olmayan gelirlere yönelik yürüttüğü takibatın bu Yasa kapsamında değerlendirme olanağı
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 27/2 nci maddesindeki koşullar oluşmuş
olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne 12/10/2010 gününde oy çokluğu ile
karar verildi.”
şeklinde hüküm tesis edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi birinci fıkrasında yer
alan “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye
veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü yer almaktadır.
Bu doğrultuda; 5779 sayılı Kanun kapsamında borçları ilgisine göre İller Bankası veya
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne kesinti yapılması için gönderilen il özel
idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların Kurumumuza olan borçları için bundan böyle İller
Mithatpaşa .No: 7 06437- ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Bekir HANÇER Daire Başkanı V.
Telefon: (0 312) 4587190 Faks: (0 312) 4321267 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
e-posta: ihtilafliprimveicra@sgk.gov.tr
2/2
Bankasına veya Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre haciz bildirisi gönderilmemesi, daha önce haciz bildirisi gönderilmiş ise
bunların da söz konusu yürütmeyi durdurma kararı uyarınca iptal edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini, buna göre işlem yapılmasını rica ederim.

Bu köşe yazısı toplam 4158 defa okundu.
Bu içeriğe ait yorum yok. İlk ekleyen siz olmak ister misiniz?
Yazarın Diğer Yazıları
ŞEHİR HABERLERİ
YAZARLAR
ALINTI YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKET
Yenilenen web sitemizi nasıl buldunuz ?
Çok Güzel
Güzel
İdare Eder
Kötü
Anket Sonuçları

Sitene Ekle   |   Reklam   |   Künye   |   RSS
Copyright © 2019 Yerel Yönetim Haberleri. Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım & Tasarım : Mahmut ÖZDEMİR