Yazı Boyutu : Yazıyı Küçült Yazuyu Büyüt
Ali TEZEL
Ali TEZEL
Aile Sağlığı Merkezi Giderleri Azaltılmış
12 Ocak 2011 Çarşamba 14:25

2005-2010 arasındaki uygulanan önceki yönetmelik zamanında 657/4/B’li sözleşmeli personele verilecek ücret tavanı kadar (2760 lira) her ay Aile Sağlığı Merkezi Gideri ödenirken yeni yönetmelik uygulamayı Aile Sağlığı Merkezi’nin sınıfına göre düzenleme yapmıştır ve rakamlar düşürülmüştür….

 

 

 

Aile Hekimine, kişi başı ödeme, sosyo-ekonomik yer ödemesi dışında ayrıca Aile Sağlığı Merkez gideri, gezici hizmetler ödemesi ve tetkik-tahlil giderleri ödemesi de yapılmaktadır. Yeni yönetmelik ile bu ödemelerin hesaplanma usulü de köklü değişikliklere uğramıştır.

 

 

***Aile Sağlığı Merkezi Giderleri.

Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen asgarî fizikî ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için, her ay tavan ücretin % 50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, bu ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır.

 

Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, her ay Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan Ek (3)’ünde belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre, tavan ücretin aşağıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılır:

1) D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 10’u.

2) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 20’si.

3) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 35’i.

4) A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 50’si.

 

***Sınıfa itiraz da mümkün

Bu gruplandırmalara göre daha yüksek ilave ödeme gerektiren gruba göre ödeme yapılabilmesi için, aile hekimince ilgili gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeleri içeren dosya ile müdürlüğe başvurulur. Başvuru tarihinden itibaren müdürlük veya Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca en geç otuz gün içinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’üne göre yerinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilir. Talep müdürlükçe, evrakın müdürlüğe intikalinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılır. Talebin olumlu sonuçlanması hâlinde, takip eden ilk ödeme döneminde belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır. Grup değiştiren aile hekimi aynı yer için üç aydan önce yeniden grup değiştirmek için müracaat edemez.

 

 

***Rutin Denetim 6 ayda bir

Aile hekimliği birimleri, müdürlükçe olağan dışı denetimlerin yanı sıra, aile hekimliği birimleri hizmet kalite standartları açısından, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’üne göre altı ayda bir denetlenir. Denetim ekibi veya ekipleri, müdürlük tarafından oluşturulur. Bu denetimlerde aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite standartları grubunun şartlarını kaybettiği tespit edilirse, bu şartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi gruba göre ödeme alınması gerektiği denetim raporunda belirtilir. Denetim raporunun müdürlükçe onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni duruma göre yapılır ve şartların kaybedildiği tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır.

Denetim ekibi tarafından oluşturulan denetim raporuna karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. Müdürlüğe yapılan bu itiraz, oluşturulan bir komisyon marifetiyle onbeş gün içinde değerlendirilir. İtiraz komisyonunun çalışma usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

 

*** Gezici Sağlık Hizmeti Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için, gezici sağlık hizmeti verilen her yüz kişi başına tavan ücretin binde onaltısı oranında ödeme yapılır. Örneğin, 100 kişilik bir köye yapılan gezici hizmete ödenecek rakam (2760/1000*16=44,16)  44 liradır.

 

Gezici sağlık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüğe ait gezici sağlık araçları aile hekimlerine kullandırılabilir. İklim ve ulaşım şartları gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği durumlarda, müdürlük aile hekimine kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaşım imkânı sağlayabilir. Araç tahsisi yapılan durumlarda gidilen yer veya yerlere ait birinci paragrafta yer alan esasa göre yapılacak gezici sağlık hizmeti giderleri  aile hekimi yerine müdürlüğün döner sermayesine aktarılır..

 

 

***Tetkik ve Sarf Malzemeleri Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında ödeme yapılır; belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi hâlinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tâbi tutulur.

 

***Sadece damga vergisi var

Aile Hekimine verilecek, aile sağlığı merkezi gideri, gezici sağlık hizmetleri gideri, tetkik ve sarf malzemeleri gideri ödemelerinden sadece damga vergisi kesintisi vardır. Öte yandan, kişi başına ödenen ücretler kısmından ise hem gelir vergisi hem sosyal güvenlik prim kesintisi hem de damga vergisi kesintisi vardır.

Ayrıca, kamudan (memuriyetten) geçmeyen özel sektörden aile hekimliği sistemine geçenlerinin raporlu-istirahatli oldukları dönemde, SGK’dan aldıkları geçici iş göremezlik ödeneği alma durumunda kayıtlı kişiler için yapılacak ödemelerde geçici iş görmezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.

 

***Geçici aile hekimlerine yapılacak ödemeler

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre, yönetmelik gereği eğitimlere katıldığı süre içinde, hizmetin görülmesini sağlaması hâlinde sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile hekimleri veya Bakanlık personelini geçici aile hekimi olarak görevlendirir. Bu durumda;

-Kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si asıl aile hekimine, kalan % 50’si geçici aile hekimine,

 

-Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile hekimine,

 

-Aile sağlığı merkezi giderlerinin tamamı asıl aile hekimine,

 

-Gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayıyla orantılı olarak geçici aile hekimine, ödenir.

 

***Görevlendirilmiş aile hekimi

Aile Hekimliği sözleşmesi imzalamayıp, kamuda çalışmaya devam eden hekimler, boş veya boşalmış pozisyonlara aile hekimi olarak görevlendirilebilmektedir. Buna da geçici aile hekimi denmektedir. Kamudan, aile hekimi olarak görevlendirilen hekime kamudan aldığı ücretin yanı sıra, kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si ile gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak ödenir. Ancak, bu hekime döner sermaye veya ek ödeme verilmez.

 

Bu köşe yazısı toplam 4092 defa okundu.
Bu içeriğe ait yorum yok. İlk ekleyen siz olmak ister misiniz?
Yazarın Diğer Yazıları
ŞEHİR HABERLERİ
YAZARLAR
ALINTI YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKET
Yenilenen web sitemizi nasıl buldunuz ?
Çok Güzel
Güzel
İdare Eder
Kötü
Anket Sonuçları

Sitene Ekle   |   Reklam   |   Künye   |   RSS
Copyright © 2019 Yerel Yönetim Haberleri. Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım & Tasarım : Mahmut ÖZDEMİR